29 November 2012

PENGENALAN RINGKAS TABUNG UNIT AMANAH ASNB


1. AMANAH SAHAM BUMIPUTERA
- Kelayakan : Bumiputera Malaysia.
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 10 unit.
- Pelaburan Maksimum : Akaun Dewasa 20000 Unit, Akaun Remaja 50000 Unit.
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Potongan Gaji/Perbankan Internet.
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Disember.


2. AMANAH SAHAM WAWASAN 2020.
- Kelayakan : Warganegara Malaysia
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Ogos


3. AMANAH SAHAM MALAYSIA
- Kelayakan : Warganegara Malaysia
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet.
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Mac.


4. AMANAH SAHAM DIDIK
- Kelayakan : Bumiputera Malaysia.
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Jun


5. AMANAH SAHAM 1 MALAYSIA
- Kelayakan : Warganegara Malaysia
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 September


6. AMANAH SAHAM NASIONAL
- Kelayakan : Bumiputera Malaysia.
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 10 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Disember.


7. AMANAH SAHAM NASIONAL 2
- Kelayakan : Bumiputera Malaysia.
- Kelayakan Umur : 18 Tahun Keatas
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Jun


8. AMANAH SAHAM NASIONAL 3
- Kelayakan : Warganegara Malaysia
- Kelayakan Umur : 18 Tahun Keatas
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Nonember


9. ASG/PENDIDIKAN/KESIHATAN/PERSARAAN
- Kelayakan : Warganegara Malaysia
- Kelayakan Umur : 6 bulan dan keatas.
- Pelaburan Permulaan : 100 unit.
- Pelaburan Maksimum : Tiada Had ( Tertaluk kepada unit tabung ).
- Bentuk Pelaburan : Tunai/Perbankan Internet/Skim Pelaburan Ahli KWSP
- Tahun Kewangan Berakhir : 31 Mac

* Sila rujuk kepada penyedia perkhidmatan untuk sebarang pertanyaan. ** Tertaluk kepada terma dan syarat KWSP.

Web : www.asbn.com.my


No comments :

Post a Comment